Home

ACTE NECESARE PENTRU OBTINEREA ADEVERINTELOR DE NEINTERDICTIE

Cererea privind eliberarea unei adeverinte referitoare la limitarea dreptului la libera circulatie in strainatate se depune la ghiseul de primiri cereri pentru eliberarea pasapoartelor, personal de catre solicitant sau prin procura respectând legislatia în vigoare.

În conditiile în care solicitantul se prezinta personal, cererea este însotita de urmatoarele documente: În conditiile în care cererea se depune prin procura, aceasta este însotita de urmatoarele documente: Termenul de eliberare a adeverintelor referitoare la limitarea dreptului la libera circulatie în strainatate este de pâna la 5 zile din momentul depunerii cererii.